Kryqi JP

  • Socket Welding Cross

    Socket Welding Cross

    Kryqi i saldimit me fole është një montim tubi i cili përbëhet nga grykë, fole, pjesë përkulëse, fole dhe elementë të tjerë dhe përdoret për të ndryshuar drejtimin e tubacionit.