Kryqi i filetuar

  • Kryqe me fileto të falsifikuara ASME B16.11 Klasa 2000

    Kryqe me fileto të falsifikuara ASME B16.11 Klasa 2000

    Përshkrimi i produktit Kryqi i filetuar është një lloj montimi industrial tubash, funksioni kryesor i të cilit është të devijojë mediumin që kalon.Në procesin e prodhimit, kryqi i filetuar mund të ndahet në farkëtim dhe derdhje.Formëzimi i referohet ngrohjes, falsifikimit dhe formimit me shufër çeliku ose shufër të rrumbullakët, dhe më pas kthimin e makinës për të përpunuar fillin;Derdhja i referohet derdhjes së shufrave të çelikut në modelin me katër drejtime pas shkrirjes dhe më pas ftohjes.Për shkak të proceseve të ndryshme të prodhimit...