Tee me fileto

  • Tee me fileto te farkëtuara ASME B16.11 class3000 Femër NPT

    Tee me fileto te farkëtuara ASME B16.11 class3000 Femër NPT

    Përshkrimi i Tesë me fileto Tea me fileto është një lloj montimi industrial tubash dhe funksioni i tij kryesor është të devijojë mediumin që kalon.Tea me fileto ndahet në farkëtim dhe derdhje në procesin e prodhimit.Falsifikimi i referohet ngrohjes dhe falsifikimit me shufra çeliku ose shufra të rrumbullakëta, dhe më pas përpunimi i fijeve në një torno.Hedhja i referohet shkrirjes së shufrës dhe derdhjes së saj në tee.Pasi të jetë formuar modeli, ai formohet pasi të jetë ftohur.Për shkak të proceseve të ndryshme të prodhimit...