Kapak me fileto

  • Weldolet

    Weldolet

    Weldolet
    Pajisjet e lidhjes së degëve (të njohura edhe si O'lets) janë pajisje që ofrojnë një dalje nga një tub më i madh në një më të vogël (ose një me të njëjtën madhësi).Tubi kryesor mbi të cilin ngjitet lidhja e degës zakonisht quhet madhësia Run ose Header.Tubi me të cilin lidhja e degës siguron një kanal zakonisht quhet madhësia e degës ose e daljes.Lidhjet e degëve janë të të gjitha madhësive, llojeve, vrimave dhe klasave, në një gamë të gjerë çeliku inox, çeliku të karbonit dhe lidhjeve të tjera.